Sneeuwoverlast én blond!

John en zijn blonde vrouw Anita luisteren tijdens het ontbijt naar de radio en horen de regionale nieuwslezer zeggen:
“Er wordt 8 tot 10 cm sneeuw verwacht vandaag.
Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met de oneven nummers, dan kan de sneeuwploeg er ongestoord langs rijden.”

De vrouw van John gaat naar buiten en zet haar auto op de aangegeven plaats.

Een week later, weer tijdens het ontbijt, meldt de nieuwslezer op de radio:
“We verwachten vandaag 10 tot 12 cm sneeuw.
Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met de even nummers zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan?”

Anita gaat naar wederom buiten en plaatst haar auto weer op de aangegeven plaats.

Weer een week later, opnieuw tijdens het ontbijt zegt de nieuwslezer:
“Wij verwachten 12 tot 14 centimeter sneeuw. Wilt u uw auto . . . . . . . . . . . . .

Op dat moment valt de stroom uit………………

De vrouw van John is in alle staten en met een bezorgd gezicht vraagt ze aan haar man:
“John, schat, nu weet ik niet wat doen.
Aan welke kant van de straat moet ik nu de auto parkeren zodat de sneeuwploeg er ongestoord door kan?”

Waarop John, met de liefde en begrip in zijn stem, zoals alle mannen die met een blonde vrouw getrouwd zijn, antwoordt :

“Waarom laat je hem deze keer niet gewoon in de garage staan ?”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.