Verschillende vormen van prostitutie

In den beginne ontstond prostitutie niet als een vorm van handel. Bij de overgang van de primitieve mens, die onbeperkt promescueus leefde, naar een (meer) monogame levensvorm ontstonden naar alle waarschijnlijkheid de gast-, reis- en tempelprostitutie. Het is moeilijk om deze vormen als “prostitutie” te betitelen naar hedendaagse begrippen en dat te onderscheiden van “promescuïteit”. … [Read more…]

Coutisane een soort minnares

Courtisanes (haeteren in het Grieks) waren in de Oudheid ongehuwde vrouwen die leefden van het geld dat ze verdienden door zich beschikbaar te stellen. De courtisane bood haar diensten slechts aan een beperkt aantal mannen aan. Er bestonden een aantal groepen. Zij die voor onbepaalde tijd door welgestelde personen werden onderhouden. We kunnen dus aan het … [Read more…]

Concubine, courtisane en echtgenote

Demostenes, de grootste en meest beroemde redenaar van het Oude Griekenland zegt in een redevoering : “Courtisanes hebben we voor de wellust, concubines voor de dagelijkse lichamelijke behoeften en wettige echtgenotes om wettige kinderen te baren en als trouwe wachters van het huis”. Wat status betreft staat de concubine tussen de courtisane en de echtgenote … [Read more…]