Verschillende vormen van prostitutie

In den beginne ontstond prostitutie niet als een vorm van handel.
Bij de overgang van de primitieve mens, die onbeperkt promescueus leefde, naar een (meer) monogame levensvorm ontstonden naar alle waarschijnlijkheid de gast-, reis- en tempelprostitutie.
Het is moeilijk om deze vormen als “prostitutie” te betitelen naar hedendaagse begrippen en dat te onderscheiden van “promescuïteit”.
In principe ontving de prostituée in een bepaald huis voortdurend de ene na de andere klant of viste ze op straat op.

1- Tempelprostitutie.
In het Oude Griekenland was tempelprostitutie onderdeel van godsdienstige erediensten tijdens welke de meisjes hun maagdelijkheid offerden aan de goden.
Deze “ierodoules” (oftewel tempelslavinnen, in het Nieuwgrieks “prostituées”) hadden deze naam omdat ze gewijd waren en in dienst van Aphrodite, de godin der liefde.
Hun hele leven hadden deze vrouwen de godsdienstige plicht tot gewijde prostitutie, min of meer om hen gelijk te stellen aan Aphrodite.

2- Gastprostitutie
.
Gastvrouwprositutie is het zichzelf aanbieden voor seks door de vrouw des huizes. Dit is een verschijnsel dat (nog) voorkomt bij volken waarin de gemeenschappen geïsoleerd van elkaar leven. Het is soms traditie dat men blijft slapen na een bezoek en dat de gastvrouw of dochter zichzelf aanbiedt. Dit mag misschien raar klink, maar heeft een reden. Bij geïsoleerde gemeenschappen dreigt altijd het gevaar van inteelt. Na een paar generaties kan dit leiden tot degeneratie van de soort homo sapiens, de mens dus. Als dus iemand langskomt die verse genen in de gemeenschap kan inbrengen, is dit daarmee te voorkomen. 

3- Reisprostitutie
In Mongolië bestaan/bestonden bij bepaalde stammen vormen van wat men reisprostitutie zou kunnen noemen.
Jagers, priesters en kooplieden nemen, wanneer zij op reis gaan een vrouw mee, die hen bij het werk helpt, maar die ook het bed met hen deelt.
Ze beschouwen deze vrouwen als hun tijdelijke echtgenote.
Na de reis gaat de vrouw, nadat ze de afgesproken betaling ontving, weer haar eigen weg en wordt deze primitieve vorm van een huwelijk weer beëindigd. Ook bij ziekte van de vrouwelijke partner was het hier en daar gebruikelijk dat de man die op jacht ging de vrouw van de buurman leende, waar hij dan ook het bed mee deelde tijdens de reis.

4- Andere vormen

Bij de Navajo Indianen was het normaal dat een vrouw niet wilde trouwen.
Het stond haar vrij een eigen hut te nemen en zoveel mannen te ontvangen als ze wilde.
Vaak reisde zo’n vrouw van dorp tot dorp om geschikte mannen te vinden om mee te cohabiteren.
Bij weer een andere stam was het de gewoonte, dat vrouwen tijdens feesten met zoveel mannen konden slapen als ze wensten.
Betaling daarvoor was ongewenst, dan kon je een ernstige ziekte oplopen.
In Alaska kwamen “groepshuwelijken” voor. Het was daar heel gewoon, wanneer een getrouwde vrouw ook een of meer minnaars in haar huis uitnodigde.

Een definitie van prostitutie 
(voor de fijnproevers). (Iwan Bloch 1912)
“Prostitutie is een uitgesproken vorm van buitenechtelijk geslachtsverkeer, die zich daarin onderscheidt, dat het zich prostituerende individu zich meer of minder blindelings aan een onbepaald aantal personen aanbiedt, openlijk en bij voortduring, zelden zonder beloning, die zich meestal uit in een beroepsmatige aanbieding tot de bijslaap of andere geslachtelijke handelingen of verdere geslachtelijke prikkeling en bevrediging verschaft en uitlokt en die door deze beroepsmatige ontucht een uitgesproken type wordt”
Zo, dat is er uit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *